Списък с проекти, при които използват микроконтролери произведено в Университетско училище по електротехника и компютърно инженерство в Корнел

Те са от голяма помощ във всеки проект Обясняват ни как е направен, използваните материали и в много случаи цената.