Bola Disc de CD

Una bola de discoteca, bola de miralls o bola disc és un objecte més o menys esfèric que reflecteix la llum dirigida a ella en múltiples direccions, produint milers de punts de llum que giren al voltant de les parets de la sala. La superfície d'aquestes boles consta de centenars o milers de plaques, gairebé tots d'aproximadament la mateixa forma i grandària, i cadascuna d'elles amb superfície espejada. Normalment és muntat molt per sobre dels caps de les persones presents, suspès d'un dispositiu que provoca que giri constantment sobre un eix vertical, i són il·luminades per reflectors.

bola Disc

Segueix llegint