Gamay nga centaur, ang apdo sa yuta

labing gamay nga centaury Centaurium erythraea

Ang centauryCentaurium erythraea) usa ka tinuig o biannual nga tanum, tipikal nga lugar sa Mediteranyousa nga nagtubo sa mga dili maayo ug uga nga yuta, tapad sa mga dalan ug sa mga hawan sa taliwala sa lasang, sa daghang mga okasyon nga nagporma og mini nga mga parang sa centaury.

detalye sa 5-petal nga bulak sa labing gamay nga centaury

Kini usa ka kasagarang tanum sa flora sa komunidad nga Valencian kung asa ko nagpuyo. Nakita ko kini matag tuig ug ang akong mga anak nga babaye nakakat-on sa dali nga pagkilala niini. Ania ang usa ka video sa akong 7 anyos nga anak nga babaye nga nagpaila kaniya.

Padayon sa pagbasa