Crochenwaith Môr

Crochenwaith Môr, beth ydyw, mathau, casgliad a mwy o wybodaeth

Erbyn Crochenwaith Môr rydym yn deall yr holl ddarnau hynny o serameg neu deils sydd, fel y Gwydr Môr, yn cael eu herydu gan y môr, ger llynnoedd neu afonydd, er mai'r mwyaf cyffredin yw dod o hyd iddynt ar y traethau. Os nad ydych chi'n gwybod beth yw'r Gwydr Môr gweler ein canllaw.

Ar wahân i Grochenwaith Môr maent hefyd yn ei alw'n Grochenwaith Môr Stoneware. Nid wyf yn gwybod enw yn Castileg, efallai mai'r cyfieithiad yw cerameg forol neu gerameg môr, cerameg forol grés. Mae unrhyw gyfuniad yn ymddangos yn ddilys, ond credaf yn yr achosion hyn ei bod yn well parhau i ddefnyddio'r enw Saesneg.

Nid yw'n bwnc a drafodwyd yn fawr a go brin ein bod yn dod o hyd i unrhyw wybodaeth ar y Rhyngrwyd. Oes, mae yna ddarnau ar gael i'w prynu ar wefannau fel Etsy neu eBay, ond nid oes llawer o bobl yn dangos eu casgliadau nac unrhyw ymgais i'w dosbarthu neu eu normaleiddio.

Mae'n fy synnu pan fyddant yn gallu dod o hyd i'r gwrthrych gwreiddiol yr oedd yn perthyn iddo o'r darnau bach hyn o grochenwaith a'i ddefnyddio fel offeryn archeolegol hyd yma a deall hanes cynhyrchu lleol yn well. Maent yn siarad am berthnasedd arbennig yn y darnau a geir yn y llynnoedd mawr. Yma yn Sbaen, ac yn enwedig yn fy ardal i, yn agos iawn at wneuthurwyr mwyaf y byd o'r math hwn o ddeunydd, credaf na fyddai adnabod gwrthrychau hynafol mor syml.

Dosbarthiad a mathau

Yn y Sea Glass Association maent yn siarad am ei ddosbarthu yn ôl dwysedd a thymheredd tanio'r clai yn:

  • Llestri. Tymheredd tanio isel sy'n arwain at ddeunydd hydraidd a llai trwchus.
  • Llestri caled. Tymheredd coginio canolig uchel. Deunydd nad yw'n fandyllog, tenau a chryno ond nid oes ganddo olwg wydr fel porslen
  • Porslen. Tymheredd coginio uchel. Caled iawn a bywiog, gwyn mewn lliw.

Trwy gael lluniadau, gwahanol batrymau a lliwiau, gadewir darnau braf a diddorol iawn gydag ymylon crwn a serameg wedi'u gwisgo.

Rwyf wedi dechrau casgliad bach oherwydd credaf y gallwch gael darnau diddorol iawn a chasgliad o harddwch mawr.

Rwy'n gadael rhai lluniau o'r darnau a ddarganfuwyd hyd yn hyn

Fy nghasgliad

Casgliad crochenwaith môr cyflawn

Rwy'n ddigon ffodus i fyw ger y triongl teils ac nid wyf yn gwybod a yw'n gwneud gwahaniaeth os byddaf yn dod o hyd i ddarnau "digon" o Grochenwaith Môr, heb fynd i fannau poeth lle rwy'n siŵr y bydd mwy na'r arfer.

Nid ydyn nhw'n ddarnau gwych, ac nid wyf wedi tynnu'r lluniau gorau (eto) ond gydag amser rwy'n siŵr y gellir cyflawni rhywbeth llawer gwell. Fy nod gyda'r casgliad hwn yw cael gwrthrychau hardd. Un ffordd i ddod yn agosach at celf. Dim byd mwy.

Mae'r darnau porslen ar goll, y rhai gwyn a welwch yn y ddelwedd gyffredin oherwydd eu bod wedi cael eu llosgi ac ni ellir gweld dim yn y llun. Byddaf yn paratoi blwch meddal bach i gael lluniau da.

Ffynonellau ac adnoddau

Os ydych chi'n berson aflonydd fel ni ac eisiau cydweithio i gynnal a chadw a gwella'r prosiect, gallwch chi wneud cyfraniad. Bydd yr holl arian yn mynd i brynu llyfrau a deunyddiau i arbrofi a gwneud tiwtorialau

1 meddwl ar «Crochenwaith Môr»

  1. I. Crochenwaith môr hen amser, gwydr môr, a chreigiau sy'n fwynau gemau ac ati. mae fy nghasgliad crochenwaith môr yn enfawr. Sut mae darganfod o ble roedden nhw'n dod ac a ydyn nhw'n werthfawr.

    ateb

Gadael sylw