Plân cyffredin (Delichon urbicum)

Llun o https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sanchezn

Un o'r adar trefol yr ydym wedi arfer fwyaf â gweld ynghyd â'r adar y to er na allwn ei adnabod. Mae'r Plane yn byw yn ein strydoedd. Rydyn ni'n eu gweld nhw'n hedfan trwyddynt ac yn nythu ar falconïau a chorneli.

Maent yn bridio mewn cytrefi ar ffermydd, trefi a dinasoedd a hefyd mewn tir agored er ei fod yn cael ei ddenu i dai.

Mae'n aderyn mudol yn yr haf (rhwng Ebrill a Hydref). Yn hyderus iawn gyda bodau dynol. O'r teulu Hirundinidae fel gwenoliaid. Passerinau cymharol fach o faint gydag adenydd pigfain hir. Ceg fawr lle maen nhw'n hela pryfed, pig bach a choesau byr.

Fe'u haddasir i fyw yn yr awyr yn bennaf. Adeiladu nythod llaid convex, a'u cau yn wahanol i wenoliaid.

Yn aml mae'n drysu gyda gwenoliaid, hyd yn oed gyda gwenoliaid duon.

Delwedd yr arfaeth o nythod

Sut i adnabod awyren

Mae'n cael ei gydnabod gan y ffolen wen pur, gyda gweddill rhannau du. Mae'r gynffon yn fyr a du, wedi'i fforchio ond heb estyniadau. Gweddill y corff yn ddu gyda llewyrch glas ar y goron, y fantell a'r scapulars.

Mae ei draed wedi'i orchuddio â phlu du

Gelwir hefyd:

 • Cuablanca Oroneta yng Nghatalaneg,
 • Martin House y Gogledd yn Saesneg.

Gellir eu hadnabod hefyd gan eu cân, yr ydym yn ei gadael isod.

Jens Kirkeby, XC381988. Yn hygyrch yn www.xeno-canto.org/381988.

Beth maen nhw'n ei fwyta

Maen nhw'n bwydo ar bryfed ar bob lefel maen nhw'n eu hela wrth hedfan. Maen nhw'n rheolwr gwych ar blâu fel mosgitos.

Sut i osgoi baw eich balconi

Un o'r problemau a gynhyrchir gan yr adar hyn yw baw. Mae popeth sy'n aros o dan eu nythod yn llawn carthion. Ac am y rheswm hwn maent yn gweld yn gyson sut mae eu nythod yn cael eu dinistrio.

Mae cael gwared ar awyren gyffredin neu nyth llyncu yn drosedd. Peidiwch â'i wneud. Mwynhewch fywyd. os nad ydych chi eisiau baw maen nhw'n eu gwerthu hambyrddau ar gyfer carthu. Gallwch hefyd wneud rhywfaint o gartref. Rydych chi'n gweld ei fod yn syml iawn. A dim ond o fis Mai i fis Hydref y mae'n rhaid i chi eu rhoi. Yna gallwch chi eu tynnu a'u glanhau.

Byddai'n ddiddorol iawn i fwrdeistrefi eu defnyddio i gadw'r strydoedd yn lân

Dyddiad gweld yn Sagunto

Dyddiad pan welais y gwenoliaid duon cyntaf a phryd maen nhw'n gadael.

BlwyddynDyddiad cyrraedd
Dyddiad gadael
201825-03 2018-
201924-03 2019-
2020
2021
2022
202310-3 2023-

Roedd gweld 2019 yn gynnar, o 2 bâr yn nythod y stryd bost, ond yna cymerodd sawl wythnos i'r ddiadell gyrraedd.

Mae'r strydoedd yn llawn nythod, o dan y balconïau. ac fe'u gwelir yn hedfan y tu mewn i'r strydoedd yn wahanol i'r gwenoliaid yr ydym fel arfer yn eu gweld bron bob amser mewn ardaloedd agored.

Llyfryddiaeth a chyfeiriadau

 • Canllaw adar. Sbaen, Ewrop a rhanbarth Môr y Canoldir. Lars Svensson

Os ydych chi'n berson aflonydd fel ni ac eisiau cydweithio i gynnal a chadw a gwella'r prosiect, gallwch chi wneud cyfraniad. Bydd yr holl arian yn mynd i brynu llyfrau a deunyddiau i arbrofi a gwneud tiwtorialau

2 sylw ar "Awyren gyffredin (Delichon urbicum)"

 1. Helo.

  Wel, gallwch chi. Rhowch hambwrdd o garthion fel nad yw'n eich poeni. Rwyf wedi diweddaru'r erthygl gyda'r wybodaeth hon.

  Mae cael gwared ar y nythod yn drosedd.

  cyfarchion

  ateb

Gadael sylw