Cyrsiau i ddysgu Dysgu Peiriant, Dysgu Dwfn a Deallusrwydd Artiffisial

cyrsiau ar ddysgu peiriannau, dysgu dwfn. Pwysigrwydd data

Dyma'r adnoddau gorau rydw i'n eu darganfod i ddysgu am Ddysgu Peiriant, Dysgu Dwfn a phynciau Deallusrwydd Artiffisial eraill.

Mae yna gyrsiau am ddim ac â thâl ac o wahanol lefelau. Wrth gwrs, er bod rhai yn Sbaeneg, mae'r mwyafrif yn Saesneg.

Cyrsiau am ddim

I ddechrau

Rwy'n ei rannu'n gyrsiau byr (o 1 i 20 awr) Mae'r rhain ar gyfer cyswllt cyntaf â'r pwnc.

Cwblhewch gyrsiau, o ddechreuwr i uwch

 • Dysgu Peiriant gan Andrew ng Mae'n debyg y cwrs ML hynaf a mwyaf adnabyddus. Rwyf wedi ei fynychu y llynedd. Mae'n eithaf damcaniaethol. Rydych chi'n dysgu hanfodion sut mae dysgu peiriannau yn gweithio ond rwy'n credu bod angen llwyth mwy ymarferol arno. Chwith dolen i'r adolygiad imi wneud o'r cwrs hwn rhag ofn eich bod am ei wybod.
 • Cwrs cyflym AI gan fast.ai.
 • Dysgu Peiriant Canolradd a addysgir gan Kaggle yw parhad y cwrs dechreuwyr a welsom o'r blaen. Byddwch yn cael modelau mwy cywir a defnyddiol.
 • Dysgu Dwfn gan Google (3 mis) (Canolradd i lefel uwch) Datblygwyd gan Audacity gyda Vincent Vanhoucke, Prif Wyddonydd yn Google, ac arweinydd technegol yn nhîm Google Brain.

Cyrsiau taledig

Yn sicr y cwrs gorau i ddysgu Dysgu Dwfn a Dysgu Peiriant.

 • Arbenigedd Dysgu Dwfn by AI Learnin Dwfn - Mae'n grŵp o gyrsiau arbenigo mewn Arbenigedd Dysgu Dwfn. Meistr Dysgu Dwfn, a chyflwyniad i Ddeallusrwydd Artiffisial. Y cyrsiau arbenigo a arweinir gan Andrew Ng i ddysgu DL. Mae'n gwrs taledig, mae'n cynnwys 5 is-gwrs ac rydych chi'n talu $ 40 y mis nes i chi ei orffen (amcangyfrifir ei fod oddeutu 3 mis - tua 11 awr yr wythnos ond gallwch chi ei wneud ar eich cyflymder eich hun. Y pum cwrs yw:
  • Rhwydweithiau Niwral a Dysgu Dwfn
  • Gwella Rhwydweithiau Niwral Dwfn: tiwnio hyperparamedr, Rheoleiddio a Optimeiddio
  • Strwythuro Prosiectau Dysgu Peiriannau
  • Rhwydweithiau Niwclear argyhoeddiadol
  • Modelau Dilyniant

Adnoddau eraill

 • Cystadlaethau Kaggle Mae'n un o'r ffyrdd gorau o roi popeth rydych chi'n ei ddysgu ar waith ac felly dysgu mwy ac ar gyfer go iawn. Mae'r rhain yn gystadlaethau go iawn lle maen nhw'n peri problemau i ni ac yn rhoi'r setiau data i ni.

Books

Ac i gwblhau'r wybodaeth a'r adnoddau diddorol am Deallusrwydd Artiffisial y llyfr hwn

Python ar gyfer Gwyddor Data

Un o'r prif sgiliau sy'n ofynnol i ddysgu, neu y dywedir yn well ei fod yn gallu gweithio a defnyddio ML, DL ac AI yw adnabod Python. Gallem hefyd ddefnyddio R neu ieithoedd rhaglennu eraill ond Python yw'r un a ddefnyddir fwyaf ac rwy'n argymell ei ddefnyddio gan y bydd yn gwasanaethu llawer o feysydd eraill.

Yn Kaggle gallwch ddod o hyd i gwrs bach gyda'r cynnwys sylfaenol ar gyfer dechreuwyr nad ydynt erioed wedi cyffwrdd â python.

Byddaf yn parhau i ddiweddaru'r rhestr gyda phethau mwy cŵl rwy'n eu darganfod. Os ydych chi'n gwybod am rai sydd heb eu rhestru, gallwch adael sylw.

Os ydych chi'n berson aflonydd fel ni ac eisiau cydweithio i gynnal a chadw a gwella'r prosiect, gallwch chi wneud cyfraniad. Bydd yr holl arian yn mynd i brynu llyfrau a deunyddiau i arbrofi a gwneud tiwtorialau

Gadael sylw