Gwennol wen (Hirundo rustica)

Nodiadau a chwilfrydedd am y wennol gyffredin Hirundo rustica
Ffotograff o vincent van zalinge

Rwy'n ystyried y wennol fel un o'r adar harddaf sydd yna. Ei ddyfodiad ynghyd â dyfodiad yr awyrennau a y gwenoliaid duon maent yn cynrychioli dyfodiad y gwanwyn.

nodweddion

Mae'n Rhywogaethau sydd wedi'u cynnwys yn y Rhestr o Rywogaethau Gwyllt o dan y Gyfundrefn Amddiffyn Arbennig.

17 - 21 cm a phobl ifanc rhwng 14 a 15 oed

Yn gaeafgysgu yn Affrica

Hela pryfed yn isel uwchben y ddaear

Gallwn ei gweld o Ebrill i Hydref.

Parhewch i ddarllen

50 Chwilfrydedd am bryfed. Adolygiad deuddeg gwestai bach

adolygu a chwilfrydedd y pryfed yn y prawf a lledaenu deuddeg gwesteiwr bach

Newydd ddarllen ydw i Deuddeg gwestai bach. Bywyd cyfrinachol y creaduriaid anghyfforddus sy'n sleifio i'n cartrefi de Karl von Frisch, sŵolegydd a Gwobr Nobel mewn Meddygaeth ym 1973. Rwyf wedi darllen rhifyn mwy newydd o RBA ond na allaf ddod o hyd iddo gan Amazon yma rwy'n gadael dolen i'r rhifyn o Lyfrgell Wyddonol Salvat rhag ofn eich bod am ei brynu.

Gem go iawn o boblogeiddio y bydd pob naturiaethwr yn ei garu. Mae'r traethawd yn ein gwneud ni'n well gwybod 12 anifail bach rydyn ni'n byw gyda nhw mewn un ffordd neu'r llall ac nad ydyn ni'n gwybod yn ddigon da lawer gwaith. Chwyth, llyslau, pryfed, mosgitos, morgrug, chwilod duon, chwilod gwely, llau, pysgod arian, gwyfynod, trogod a phryfed cop. Mae'r chwilfrydedd fel y gwelwch yn wych, ond nid yn unig y mae'r llyfr yn cynnwys anecdotau, mae'n disgrifio pob rhywogaeth ac yn siarad yn helaeth am bob un. Er enghraifft, gêm ddiddorol iawn yw pan mae'n adrodd gam wrth gam sut mae pry cop gardd yn gwneud ei we.

O'r fan hon, os dymunwch, gallwch ehangu gwybodaeth am bob rhywogaeth neu chwilio am anifeiliaid newydd i'w hastudio neu eu harsylwi. Mae dewis y rhywogaethau hyn yn fan cychwyn da i gynhyrchu chwilfrydedd mewn plant a hobïwyr.

Yn y gyfrol dysgir llawer o bethau am fywyd, arferion, nodweddion ac arferion 12 o bryfed sy'n byw gyda ni. Wel mewn gwirionedd 11 o bryfed a phryfed cop. Difyr a diddorol iawn. Rwy'n gadael y chwilfrydedd sydd wedi effeithio fwyaf arnaf am bob un.

Parhewch i ddarllen

Y 50 chwilfrydedd gwyddonol mwyaf diddorol

Dewis o'r chwilfrydedd gwyddonol a thechnolegol gorau

Ysgrifennwyd y swydd hon yn Arcade 2008, naw mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi ei diweddaru a'i chwblhau oherwydd bod llawer o bethau wedi digwydd ac erbyn hyn mae ychydig yn fwy na 50

Mae cannoedd o ffeithiau rhyfedd yn curo gwyddoniaeth bob dydd, dyma restr o'r 50 mwyaf chwilfrydig. Y broses etholiadol oedd cael mwy na 100 o bobl i bleidleisio ar y ffeithiau o restr [1] o 198 chwilfrydedd (Diweddarwyd rhai ohonynt, i fod yn gyson â digwyddiadau cyfredol). Yn yr adolygiad o'r erthygl rydym wedi'i chwblhau gyda data cyfredol a ffeithiau cysylltiedig ac wedi ychwanegu cwpl o bwyntiau yr ydym wedi'u canfod yn hynod.

Mae llawer ohonoch yn gofyn imi trwy'r post pynciau diddorol i'w cyflwyno yn y dosbarth. Felly manteisiaf ar y cyfle i argymell y rhestr hon, oherwydd gellir ehangu ac arddangos bron unrhyw un o'r chwilfrydedd gwyddoniaeth hyn yn y dosbarth.

Awn ni.

Parhewch i ddarllen