Sut i uwchlwytho ffeiliau mwy nag 1Mb i Colab

Sut i uwchlwytho ffeiliau mawr iawn dros 1mb i google colab

Rydw i'n mynd i esbonio 2 ddull i uwchlwytho ffeiliau mawr i Colab. A bod problem yn Google Colab, neu efallai ei fod yn gyfyngiad, hynny nid yw'n caniatáu uwchlwytho ffeiliau sy'n fwy na 1Mb gan ddefnyddio ei ryngwyneb graffigol.

Mae'n ddefnyddiol iawn i'r rhai sy'n mynd i weithio gyda Whisper, gan fod unrhyw sain yn pwyso mwy nag 1 MB

Wrth uwchlwytho ffeil, mae'n dechrau llwytho, mae'n cymryd amser hir ac yn y diwedd mae'r uwchlwythiad yn diflannu neu dim ond 1Mb o'n ffeil sy'n cael ei uwchlwytho, gan ei gadael yn anghyflawn.

Rwy'n gadael fideo i chi

I ddatrys hyn byddaf yn esbonio 2 ddull:

  1. Mewnforio ffeiliau o Google Drive
  2. Gyda'r llyfrgell ffeiliau

hefyd Rwy'n gadael Colab i chi gyda'r cod fel y gallwch ei weld a rhoi cynnig arno'n fyw

Mewnforio ffeiliau i Colab o Google Drive

Opsiwn arall i weithio gyda ffeiliau mawr yn Colab yw eu huwchlwytho i'n Google Drive a chysoni Colab â Drive, fel y gallwn ddefnyddio pa bynnag ffeiliau sydd gennym yno.

Opsiwn diddorol iawn, yn enwedig pan fydd yn rhaid i ni ddefnyddio Notebook yn rheolaidd. Rhaid inni gofio bod yr holl wybodaeth ar y ddisg galed rhithwir yn cael ei golli bob tro y byddwn yn rhedeg llyfr nodiadau. Felly cael y llyfr nodiadau wedi'i gysylltu â Drive

PWYSIG: Bod e-bost y cyfrif Colab a’r cyfrif Google Drive yr un fath, pan fyddaf wedi ceisio ei newid, gan ddefnyddio cyfrif Colab a chyfrif Driva arall, mae wedi rhoi problemau i mi, er mewn theori dylai weithio’n iawn.

Ar gyfer hyn byddwn yn defnyddio'r cod canlynol

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

Bydd Drive yn gofyn i ni am ganiatâd o'r cyfrif

Sut i gysoni Google Drive â Colab

Unwaith y caiff ei dderbyn byddwn yn gweld ei fod yn gosod y gyriant caled a gallwn nawr weld y ffeiliau

Google Drive ar gyfer hawliau bwrdd gwaith

Ac yna

caniatadau google drive ar gyfer google colab

Byddant mewn ffolder o'r enw drive neu mydrive, yn ein hachos ni y tu mewn cynnwys fel yr ydym wedi nodi

ble i ddod o hyd i ffeiliau Google Drive ar y cyd

Gallwch chi ddiweddaru'r cynnwys yn y bar chwith, gydag eicon y ffolder.

Sut i uwchlwytho ffeiliau i Colab gyda ffeiliau

Yn syml iawn, dim ond 2 gell y byddwn yn eu hychwanegu gyda'r cod canlynol, gellid ei wneud i gyd mewn un gell ond rwy'n hoffi cael yr un sy'n caniatáu inni ddewis ein ffeil mewn cell unigol.

Felly ar ddechrau ein Colab byddwn yn defnyddio

from google.colab import files

i fewnforio'r llyfrgell python honno

Ac yna yn y cam yr ydym am i uwchlwytho ein ffeil byddwn yn rhoi

files.upload()

Bydd hyn yn mynd i fyny at wraidd y Colab.

Os ydych chi'n gwybod unrhyw ffordd arall, gadewch sylw.

Os ydych chi'n berson aflonydd fel ni ac eisiau cydweithio i gynnal a chadw a gwella'r prosiect, gallwch chi wneud cyfraniad. Bydd yr holl arian yn mynd i brynu llyfrau a deunyddiau i arbrofi a gwneud tiwtorialau

Gadael sylw