Πώς να αλλάξετε τη διεύθυνση mac στο ubuntu

Η αλλαγή του MAC είναι θέμα απορρήτου. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συνιστάται η αλλαγή του MAC της συσκευής σας. Ένα από αυτά είναι εάν πρόκειται να συνδεθείτε σε ένα δημόσιο δίκτυο όπου υπάρχουν περισσότεροι συνδεδεμένοι χρήστες.

Να θυμάστε ότι το MAC είναι μια αναγνώριση του φυσικού υλικού, της κάρτας δικτύου σας και είναι μοναδικό στον υπολογιστή σας.

Συνιστάται πάντα, για ασφάλεια, να αλλάζετε το MAC όταν συνδέεστε σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi ή VPN.

Έχουμε 3 διαφορετικά σχήματα. Δοκιμάζουμε στο Ubuntu 20.04 LTS

Αλλαγή του MAC σε κλωνοποιημένο MAC στο μενού διαμόρφωσης του Ubuntu

Διαμόρφωση Ubuntu

Πηγαίνουμε ασύρματα

επιλογές ασύρματης δικτύωσης ubuntu linux

και μετά στο WIFI μας

κλωνοποίηση διεύθυνσης mac

Θα δείτε τη διεύθυνση MAC σας, απλά πρέπει να εισαγάγετε μια νέα στη διεύθυνση Colned. Για να ελέγξουμε το νέο mac μπορούμε να βάλουμε

ip link ls

Αλλάζοντάς το με το τερματικό

προβολή διεπαφών δικτύου στο τερματικό ubuntu
Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο βέλος να σημειώνεται η κάρτα μας που θα είναι το wlp4s7

Απενεργοποιούμε την κάρτα

sudo ip link set dev wlp4s7 down

Διαμορφώνουμε το νέο κλωνοποιημένο MAC Spoofed MAC, εκχωρώντας αυτό που θέλουμε στην κάρτα μας

sudo ip link set dev wlp4s7 address XX:XX:XX:XX:XX:XX

Ενεργοποιούμε την κάρτα

sudo ip link set dev wlp4s7 up

Εάν θέλετε να ελέγξετε ότι έχει αλλάξει, κάντε όπως πριν

ip link ls

Αλλάζοντάς το με MACChanger

Ανοίγουμε ένα τερματικό και ενημερώνουμε τα πακέτα πριν από την εγκατάσταση

sudo apt update

Εγκαθιστούμε το MACChanger

sudo apt install macchanger -y

μας δείχνει την παρακάτω οθόνη, για να δούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε το MAC ή την προεπιλογή κατά την εκκίνηση του υπολογιστή

επιλογή διαμόρφωσης macchanger στην εγκατάστασή σας

Έχω επιλέξει όχι.

Για να ελέγξετε την έκδοση που έχουμε του MACChanger

macchanger --version

Επιστρέφει κάτι σαν

βλέποντας την έκδοση του macchanger στην κονσόλα

Για να δούμε τις διεπαφές δικτύου που έχουμε, πληκτρολογούμε

ip addr sh

Αφού δούμε τις διεπαφές μας, επιλέγουμε αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε και μπορούμε να το ελέγξουμε

 macchanger -s wlp4s7

Και από εδώ έχουμε δύο επιλογές να αλλάξουμε το mac χειροκίνητα ή να μας αναθέσουμε μία τυχαία. Αυτή η πολύ άνετη επιλογή δεν ήταν διαθέσιμη σε προηγούμενες μεθόδους.

Για να αλλάξουμε τυχαία βάζουμε

macchanger -r wlp4s7

Εδώ το -r είναι τυχαίο και μετά βάζουμε τη διεπαφή

για να το αλλάξετε χειροκίνητα

macchanger -m b2:ee:83:a7:c7:b4 wlp4s7

όπου το -m δείχνει manual, μετά έρχεται το νέο mac και στο τέλος το interface στο οποίο το εφαρμόζουμε

Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή MAC, συνιστάται να ελέγξετε ότι το e έχει αλλάξει σωστά, όπως κάναμε και με

macchanger -s wlp4s7

Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή του MACChanger είναι να επαναφέρει γρήγορα τα πάντα στην αρχική τους κατάσταση. Θα το χρησιμοποιησουμε

macchanger -p wlp4s7

Και αν θέλετε να απεγκαταστήσετε το MACChanger

supdo apt remove macchanger -y

ή εάν θέλετε να απεγκαταστήσετε αφαιρώντας τις εξαρτήσεις

supdo apt autoremove macchanger -y

Πώς να επιλέξετε ένα ψεύτικο MAC

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το MAC. Το MAC είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που οι κατασκευαστές εκχωρούν στις κάρτες δικτύου τους. Αντιπροσωπεύουν 48 bit, σε δεκαεξαδικό και ομαδοποιούνται σε 6 ζεύγη. Τα πρώτα 3 ζεύγη υποδεικνύουν τον κατασκευαστή, οπότε αν αντιστοιχίσουμε ένα MAC με

00:1e:c2 θα σας πούμε ότι η κάρτα έγινε από την Apple

Με αυτό άσυλο, θα μπορείτε να μάθετε ποιος είναι ιδιοκτήτης ενός MAC

Η αλλαγή του MAC μαζί με τις τεχνικές απόκρυψης IP για τις οποίες έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, αποτελούν τη βάση του απορρήτου μας στο Διαδίκτυο.

Περιήγηση με Proxy y Χρησιμοποιήστε το TOR με την ip της χώρας που θέλετε

Αφήστε ένα σχόλιο