برای خرید چاپگر سه بعدی باید به چه مواردی توجه کرد

اگر اولین تماسی باشد که با آن دارید دنیای چاپ و چاپگرهای سه بعدی یا به این دلیل که مجبور به استفاده از آن هستید و یا اینکه واقعاً نمی دانید که باید به دنبال چه چیزی بروید ، من پایه ها و خصوصیات اصلی را برای مقایسه آنها و یافتن آنها برای شما باقی می گذارم. کدام چاپگر شما را دوست دارد.

Rep Rap Prusa i3 3D Printer
Fuente: RepRap

واقع بین بودن امروز چاپگرهای سه بعدی هنوز برای کاربر نهایی نیستند، یعنی برای عموم مردم. مانند هیچ وسیله یا ابزار دیگری نیست که با دانش و علاقه کم بتوانید از آن استفاده کنید. در اینجا شما به برخی دانش ها یا حداقل برخی نگرانی ها نیاز دارید تا بتوانید بیشترین بهره را از دستگاه ببرید.

خواندن را ادامه دهید