چاپ و پخش ، ایجاد بازی روی صفحه و فرهنگ DIY

چند هفته پیش در توییتر اظهار نظر کردم که آنها مرا کشف کرده اند هنر چاپ و بازی، و از آن زمان من در حال انجام تحقیقاتی بوده ام تا ببینم این جهان چه چیزی ارائه می دهد و آیا جالب است که آن را به جهان اضافه کنید بخش بازی ها

بازی های رومیزی ، چاپ و بازی و ارتباط آنها با DIY

چاپ و بازی من به طور کلی به خلق بازی های رومیزی رسیده ام و عاشق شده ام ، تصور نمی کردم که در بازی های رومیزی یک جهان خاص به خود اختصاص داده شده است.

آنچه بیش از همه مرا متعجب کرده این است که تعداد زیادی از س andالات و تردیدهایی که مردم هنگام ایجاد قطعات دارند ، قادر به حل و یا مشاوره آنها هستم. قطعات را با مواد ارزان ایجاد کنید ، مواد مختلفی کار کنید و ... من مدت طولانی است که در مورد همه اینها می خوانم و می نویسم ، شما فقط باید آن را در مورد ایجاد بازی روی صفحه.

خواندن را ادامه دهید