Como cambiar o enderezo de mac en ubuntu

Cambiar o MAC é unha cuestión de privacidade. Hai diferentes razóns polas que se recomenda cambiar o MAC do dispositivo. Un deles é se te vas conectar a unha rede pública onde hai máis usuarios conectados.

Lembra que o MAC é unha identificación do hardware físico, da túa tarxeta de rede e é exclusivo do teu ordenador.

Sempre se recomenda, por motivos de seguridade, cambiar o MAC cando te conectes a unha rede Wi-Fi pública ou a unha VPN.

Temos 3 formas diferentes. Estamos probando en Ubuntu 20.04 LTS

Cambiando o MAC a un MAC clonado no menú de configuración de Ubuntu

Configuración de Ubuntu

Imos sen fíos

opcións de redes sen fíos ubuntu linux

e despois ao noso WIFI

clonar enderezo mac

Verás o teu enderezo MAC, só tes que introducir un novo no Enderezo Colned. Para comprobar o novo mac podemos poñer

ip link ls

Cambialo co terminal

ver interfaces de rede no terminal ubuntu
Así que vemos na primeira frecha marcada a nosa tarxeta que será o wlp4s7

Desactivamos a tarxeta

sudo ip link set dev wlp4s7 down

Configuramos o novo MAC clonado Spoofed MAC, asignando o que queremos á nosa tarxeta

sudo ip link set dev wlp4s7 address XX:XX:XX:XX:XX:XX

Activamos a tarxeta

sudo ip link set dev wlp4s7 up

Se queres comprobar que se modifica, fai como antes

ip link ls

Cambialo con MACChanger

Abrimos un terminal e actualizamos os paquetes antes de instalalos

sudo apt update

Instalamos MACChanger

sudo apt install macchanger -y

móstranos a seguinte pantalla, para ver se queremos cambiar o MAC ou o predeterminado ao iniciar o ordenador

opción de configuración de maccanger na súa instalación

Eu escollín non.

Para comprobar a versión que temos de MACChanger

macchanger --version

Devolve algo así

vendo a versión de macchanger na consola

Para ver as interfaces de rede que temos, tecleamos

ip addr sh

Unha vez que vimos as nosas interfaces, escollemos a que queremos cambiar e podemos comprobalo

 macchanger -s wlp4s7

E desde aquí temos dúas opcións para cambiar o mac manualmente ou asignarnos unha de forma aleatoria. Esta opción moi cómoda non estaba dispoñible nos métodos anteriores.

Para cambiar o aleatoriamente poñemos

macchanger -r wlp4s7

Aquí -r é aleatorio e despois poñemos a interface

para cambialo manualmente

macchanger -m b2:ee:83:a7:c7:b4 wlp4s7

onde -m indica manual, logo aparece o novo mac e ao final a interface á que o aplicamos

Despois de calquera cambio de MAC, recoméndase comprobar que e se cambiou correctamente, como xa fixemos

macchanger -s wlp4s7

Outra opción interesante de MACChanger é devolver rapidamente todo ao seu estado orixinal. Usaremos

macchanger -p wlp4s7

E se queres desinstalar MACChanger

supdo apt remove macchanger -y

ou se quere desinstalar eliminando dependencias

supdo apt autoremove macchanger -y

Como elixir un MAC falso

Hai varias cousas que debes saber sobre o MAC. O MAC é un identificador único que os fabricantes asignan ás súas tarxetas de rede. Representan 48 bits, en hexadecimal e agrúpanse en 6 pares. Os 3 primeiros pares indican o fabricante, polo que si asignamos un MAC con

00:1e:c2 dirémosche que a tarxeta foi feita por Apple

Con isto Buscador, poderás saber quen posúe un MAC

O cambio de MAC xunto coas técnicas de ocultación de IP das que xa falamos nalgunha ocasión, son a base da nosa privacidade en Internet.

Navega con proxy y Usa TOR coa ip do país que queres

Deixe un comentario