ZAC Browser - Autistic Browser

Kuv pom ib qho chaw uas kuv pom zoo txaus ntseeg.

apra autistic browser

Nws yog ZAC (Thaj Chaw rau Cov Menyuam Muaj Peev Xwm Tshwj Xeeb lossis Autistic me nyuam cheeb tsam) yog qhov browser tsim tshwj xeeb rau cov menyuam yaus uas muaj autism, thiab autism spectrum cuam tshuam xws li Asperger syndrome, kev loj hlob ntawm kev loj hlob tsis zoo (PDD), thiab PDD-NOS.

Qhov browser tau tsim tshwj xeeb kom cov menyuam uas muaj cov teeb meem no tuaj yeem txaus siab siv computer thiab Is Taws Nem nrog kev ua si, yeeb yaj duab, duab dhos ua si, thiab lwm yam.

Daim ntawv thov tso npe dawb thiab tuaj yeem rub ua lus Mev. Tsis muaj ib tug tsis ntseeg ib tug zoo teg num.

Deja un comentario