Lego® Charm | דיסני. בית המדריגל ועוד

אוסף הסרטים קסם דיסני בלגו מורכב משלושה סטים. זה אידיאלי לכל חובבי ההרפתקאות של חברי בית המדריגל, מירבל, ברונו וכל חברי הבית הסקרן הזה.

בחר את הסט שאתה הכי אוהב. אם עדיין אין לך את זה, התחל עם...

בית המדריגל (43292)

הסט משחזר את בית המדריגל המפורסם מהסרט הקסם ב-3 קומות. מרכיב עיקרי בסרט ושנוכל להתייחס אליו כדמות אחת נוספת, שכן כוחם של המדריגלים וכוחותיהם טמון בחשיבות המשפחה, ובמקרה זה הוא מיוצג על ידי הבית המצחיק הזה עם דלתות קסם, מעברים סודיים ו אריחים שמתקשרים עם מירבל.

לקרוא