ຕິດຕໍ່

ຖ້າທ່ານມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ຫຼືຕ້ອງການຮ່ວມມືໃນ Ikkaro. ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.