စာရင်း သူတို့ microcontroller တွေသုံးပါရှိရာစီမံကိန်းများ လုပ်တယ် ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်လျှပ်စစ်နှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ

သူတို့ကတစ် ဦး ချင်းစီအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်ကြသည် စီမံကိန်း၏ သူတို့က၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်ဈေးနှုန်းများကိုရှင်းပြသည်။