इलेक्ट्रिक मोटर्स र जेनरेटरहरूको सैद्धांतिक अपरेशन

मा अन्तिम लेख पछि एकल चरणको चालू मोटरको निर्माण, मलाई यो भिडियो इलेक्ट्रिक मोटर्स र जेनेरेटरहरूको सैद्धांतिक आधारहरूमा पोस्ट गर्न एकदम रोचक लाग्यो।

कसरी इलेक्ट्रोमोटिभ शक्तिहरू गठन र कार्य गर्दछ। बिजुली मेसिनहरूमा।

धन्यवाद।

टिप्पणी छोड्नुहोस्