पिंग पong्ग बलहरू सुरू गर्ने बन्दुक कसरी बनाउने

हामीले पहिले नै एक प्रकारको देख्यौं बन्दुकले पिing्गपong्ग बलहरू सुरू गर्दछ। तर आज अधिक पिस्टल ढाँचा हो, ehehe

कसरी घर बनाउने पिंग प p्ग बन्दूक बनाउन

छविले यसलाई कसरी स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्दछ, त्यसैले म अधिक जोड दिदिन। तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउन मापहरूको साथ मात्र छवि छोड्नुहोस्।

मापन विमान, पिंग पong्ग बन्दूक

हाम्रो मेलिंग सूचीमा सदस्यता लिनुहोस्

थप विवरणहरूको लागि यो हेर्नुहोस् Instructables

टिप्पणी छोड्नुहोस्