सम्पर्क

यदि तपाईंसँग केहि सुझावहरू छन् वा Ikkaro मा सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ। म तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछु।