ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Google ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Google ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ.
ਇਕਕਾਰੋ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.ikkaro.com ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ।
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EU) 2016/679, 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਅ 2018/5, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕ

ਇਕਕਾਰੋ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਐਨਆਈਐਫ: 45799359 ਬੀ, ਐੱਸ, ਸਾਗੁਂਤੋ, 46500, ਵਾਲੈਂਸੀਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ.

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਈਮੇਲ ikkaroweb (ਤੇ) ਜੀਮੇਲ (ਬਿੰਦੂ) com
 • ਫੋਨ (+ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
 • ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ: ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲੇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਸੰਪਰਕ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਆਈਕਰਕਾਰਿਬ (ਤੇ) ਜੀਮੇਲ (ਡਾਟ) com

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ:

 • ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
 • ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ).
 • ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ.
 • ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਮਾਰੀਆ geੰਗੇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
 • ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗੀ.
 • ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਮੂਨੇ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨਾ

ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ (ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ, ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ.

ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ to@actualidadblog.com ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ.

ਡਾਟਾ ਧਾਰਨ

ਖੰਡਿਤ ਡੇਟਾ: ਵੱਖਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ.

ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਫੀਡ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ: ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ: ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ, ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਪਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਾਰੀਆ geੰਗੇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਡਿਕਰੀ 1720 / ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ adਾਲਣਾ. 2007 ਦਸੰਬਰ ਦਾ 21, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1999/13 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤਤਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ, ਵਾਇਰਸਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ, ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ.

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਗਾਹਕੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ: ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਐਸਐਲ ਟੀਐਲਐਸ v.1.2 ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੇ ਬੈਨਹੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ.

ਵੈਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ: ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਮਾਲਕ ਹੈ.

 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਸਪੈਮ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸੇ ਆਈ ਪੀ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ), ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ISP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.
 • ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ: ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨਾਮ, ਵੈਬ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਡੇਟਾ ਓਸੈਂਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਖਰੀਦ ਫਾਰਮ: ਸਾਡੇ storesਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਡੇਟਾ ਬਾਨਹੋਸਟਿੰਗ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਆਉਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ / ਆਰਡਰ / ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ.
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ.
 • ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ.
 • ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ (ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਸਮੇਤ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਉਤਪਾਦ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ.
 • ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਟ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ ਗਾਹਕੀ ਫਾਰਮ: ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਸੇਂਡਗ੍ਰਿੱਡ, ਫੀਡਬਰਨਰ ਜਾਂ ਮੇਲਚਿੰਪ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਡੇਟਾ, ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਈਮੇਲ: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਨਗ੍ਰਾਡ ਹੈ.

ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ: ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਤੁਰੰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ.

ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਾਲ o ਸਟਰਿਪ, ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਵੈਬ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਲੇਖ, ਆਦਿ). ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੂਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ.

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਏਮਬੇਡਡ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ

ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ: ਮਾਰੀਆ geੰਗਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਨ.

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਉਪਰੋਕਤ ਹਰੇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆ geੰਗੇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ byੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਡਾਟਾ ਕੱractionਣਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱ .ੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਅਧਿਕਾਰ: ਜਦੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ.

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਈਮੇਲ. ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲੇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਸੇਂਡਗ੍ਰਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਟਿ ,ਬ, ਟਵਿੱਟਰ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਪਿੰਟੇਰੇਸ, ਫਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ. ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਫਰਮ ਮਾਰਿਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋ ਪੇਪਾਲ o ਸਟਰਿਪ, ਮਾਰੀਆ geੰਗੇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਖਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ.

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ, ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਪੋਰਟੇਬਲਿਟੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ, ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਆਈਡੀ / ਸੀਆਈਐਫ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੀਆ geੰਗੇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਂਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ.

ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਵੈੱਬ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ.

ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.

ਕੂਕੀਜ਼

ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੂਕੀਜ਼. ਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਵਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜਿਟ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੂਕੀਜ਼ 3 ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ:

 1. The ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ.
 2. ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੂਕੀ.
 3. The ਕੂਕੀਜ਼ ਸਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੂਕੀਜ਼ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 1. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੂਕੀਜ਼ ਕੁਝ ਡੋਮੇਨ ਦੇ;
 2. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ;
 3. ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ);
 4. ਸਰਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਡੋਮੇਨ ਲਈ.

ਡਾਰਟ ਕੁਕੀ

 • ਗੂਗਲ, ​​ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੈੱਬ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਐਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਾਰਟ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕੇਂਦਰ.

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ,

ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਜ਼ (ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈੱਬ ਬੱਗ). The ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਸਦੇ ਜਾਂ ਅਦਿੱਖ, ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. The ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੂਕੀਜ਼. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਵਿੱਚ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ,

ਤੀਜੀ ਧਿਰ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੂਕੀਜ਼ o ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਹੱਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਇਹ ਸਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਸਬੰਧਤ, ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

The ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਨਾਮ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ __utma
__utmb
__utmc
__utmz
ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅੰਕੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਸਕਣ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ. - ਗੂਗਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕੇਂਦਰ
-ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ optਪਟ-ਆਉਟ ਪਲੱਗਇਨ
ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ, ਡਬਲ ਕਲਿਕ, ਡਾਰਟ __ਗੈਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਆਂਟਕਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਯੂਸ __ਕੱਤਾ
mc
disqus_unique
ਟੈਸਟਕੋਕੀ
ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅੰਕੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਸਕਣ. - Quantcast ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਐਡਥਿਸ __atuvc ਐਡਥਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ __atuvc ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. - Addthis ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੂਕੀਜ਼. ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਟ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਐਫੀਲੀਏਟ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਮਗਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ.

ਸਦੱਸਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਐਫੀਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ (ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ), ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਐਫੀਲੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ) ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਵੇਰਵਾ, ਕੀਮਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਆਦਿ):

"ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਾਰੀਖ / ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ."

“ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਲਐਲਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਗਰੀ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. "

ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ.

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਤਬਦੀਲੀ, ਵੰਡ, ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਕੱractionਣ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ natureੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਸਮਗਰੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ,ਾਂਚਾ, ਚੋਣ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ), ​​ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ.

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ

ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਵੈਬ' ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਹੇਗਾ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲੇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ purchaseਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨੂੰ ਜਾਓ Disਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਯੂ) 524/2013.

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਡਰਿਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿalsਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ whereੁਕਵੇਂ ਹੋਣ, ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:

 • ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਸੋਧ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
 • ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ.
 • ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ.

ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿੰਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿੰਕ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲੇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ.

ਰੀਮਾਰਕਿਟਿੰਗ

ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ (ਇਹ ਗੂਗਲ ਐਡਵਰਡਸ, ਕ੍ਰਾਈਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ).

 • ਇਹ ਕੂਕੀ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
 • ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਲਣਾ, ਚੰਗੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮਰਾਇਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ commercialੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ. .

ਇਹ ਸਾਈਟ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ, ਸੁਧਾਰ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ikkaroweb (at) gmail (dot) com ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਸਾਈਟ, ਸਬੰਧਤ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਤੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ,ੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੇ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ.

ਏਰਕੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਅ 15/1999 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੇ ਡਾਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. , ਨੇ ਆਈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ: ਆਈਕਰੋਵੇਬ (ਐਟ) ਜੀਮੇਲ (ਡਾਟ) com. 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ

ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,

 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਘਾਟ;
 • ਸਮਗਰੀ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ;
 • ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਵਰਤੋਂ;
 • ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ.

ਮਾਰੀਆ geੰਗੇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

Disputeਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ disputeਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ disputeਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ: ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਐਟ) ਐਕਟਿਉਲਟੀਬਲੌਗ (ਡਾਟ) com ਤੇ.

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ purposesੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਮਾਰੀਆ ਏਂਜਲਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਵਪਾਰਕ ਮੇਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰੀਆ ਐਂਜਲਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਆਰਸ ਸਪੈਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵੈਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਨਿ Newsਜ਼ਲੈਟਰ / ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ.