ਕੈਲੀਬਰ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ

ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਤਾਬ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੈਲੀਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ lib ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਹਟਾਓros, ebooks, ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਲੱਗਇਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, "ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਭੋ" 

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਭੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰ 4.99.4 ਨਾਲ ਬਣੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੰਸਕਰਣ 1.10.7 ਲੱਭੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਲੱਗਇਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਲੱਭੋ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦ

ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੈਲੀਬਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੀਨੂ

ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡ-ਆਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਅੱਪਡੇਟ, ਮਿਟਾਓ, ਆਦਿ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਲੱਗਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗਇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਭੋ, ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਭੋ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭੋ.

ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ

ਪਲੱਗਇਨ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਬਰ ਆਈਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈਬੁਕਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੈਲੀਬਰ ਪਲੱਗਇਨ

ਕਲਿਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਭੋ

ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ, ISBN, ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਬਰ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈਬੁਕ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ

ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ

ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕੈਲੀਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਪਲੱਗਇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ "ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਭੋ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕੈਲੀਬਰ ਪਲੱਗਇਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੈਲੀਬਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਛੱਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗਇਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਚੈਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ

Déjà ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿੱਪਣੀ