ਨਾਹਿਮ ਮੰਡੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ

ਨਾਹਿਮ ਮੰਡੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ

ਜੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਕਰਣ ਲੇਖ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਇਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ. ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ

ਲੇਖਕ ਨਹਿਮ ਮੰਡੀਜ਼ ਹੈ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾੱਗ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਇਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ. ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ @geologoinapuros

ਮੈਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੰਡ ਹੋਵੇਗੀ. ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕੁਦਰਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.

ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

  1. ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ. ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨਤਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ
  2. ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਆਓਂਦੀ ਹੈ

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ. ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ, ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ.

ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਲਵੀਆ ਏ. ਅਰਲੇ ਦੁਆਰਾ

ਨੋਟਸ

ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਠਨ

ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ

ਬਿੱਗ ਬਾਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਘਰ ਖਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੋ ਕਿ ਨਿleਕਲੀਅਸ ਵਿਚ ਫਿuseਜ਼, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਪੱਥਰਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸਿ Expਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਕੁਇਪਰ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਓਰਟ ਕਲਾਉਡ. ਓਰਟ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੀਰ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਹਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਰੇਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ

ਨੇਪਚਿ'sਨ ਦੇ bitਰਬਿਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਇਪਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਗਠਨ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ XNUMX ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਜ ਡਾਰਵਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚੰਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਫਿੱਗਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ. ਇੱਕ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 1538 º ਸੈਂ. ਗ੍ਰਹਿ ਇਕ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਕੋਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ.

ਪ੍ਰੀਸੈਂਬੀਅਨ

4.000 ਅਰਬ ਸਾਲ, ਧਰਤੀ ਦਾ 90% ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ

ਜੇਮਜ਼ ਹੱਟਨ, ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.

ਰੇਡੀਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

1940 ਵਿਚ ਆਰਥਰ ਹੋਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 4500 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ structureਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ

ਵੇਜਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ

ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਪੁੰਜ ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 2 ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ 2 ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਟਣਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ.

ਪਾਲੀਓਜੋਇਕ

ਇਹ ਪੈਂਜੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਬ੍ਰਿਯਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਪਰਕੰਟੀਨੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਤਹ (ਗੋਂਡਵਾਨਾ 9 ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬੋਨੀਫੇਰਸ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹਾਨ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੈਲੀਓਜੋਇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ

ਵਿਲੱਖਣ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਕਾਰਬੋਨਿਫਾਇਰਸ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡੋਵਿਸ਼ਿਅਨ-ਸਿਲੂਰੀਅਨ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਪਰਮੀਅਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਸਿਕ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪਰਮੋਥੀਅਨ ਲਾਪਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ

ਮੇਸੋਜ਼ੋਇਕ

250 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ.

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਸਿਕ, ਜੁਰਾਸਿਕ, ਕ੍ਰੀਟਸੀਅਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੂਰਾਸਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਟੀਸੀਅਸ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਤਾਰਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਟੀਸੀਅਸ ਵਿਚ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਟ੍ਰਾਇਐਸਿਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਡਾਇਨੋਸੌਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਟ੍ਰਾਇਸਿਕ-ਜੁਰਾਸਿਕ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 1/3 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਪਾਲੀਓਜੋਇਕ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਸੋਜ਼ੋਇਕ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕਾਰਬਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ.

ਕ੍ਰੀਟਸੀਅਸ-ਪੈਲੇਓਜੀਨ ਲਾਪਤਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟੀਓਰਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 75% ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ

ਯੂਕਾਟਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿਕਸੂਲਬ ਖੱਡਾ

ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, 01 ਜਾਂ 11 ਮਾਪ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ.

ਸੇਨੋਜੋਇਕ (ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ)

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਪਾਂਜੀਆ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਮਿਸੀਨੀਅਨ ਸਾਲਨੀਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਘਣਾ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 300.000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਓ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸਟਰੇਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ.

ਜ਼ੀਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਨਿ Zealandਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ. ਪੈਨਜੀਆ ਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ

ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਫ ਯੁੱਗ

ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੌਥਾਈ ਬਰਫ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ. ਮਿਲਾਨਕੋਵਿਚ ਚੱਕਰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਸੁੱਕੇ

ਉਹ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਐਂਥਰੋਪੋਸੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ

ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ,

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋਖਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕੈਲਸਾਈਟ, ਇਕ ਜੀਓਡ ਅਤੇ ਕਈ ਜੀਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

Buscar

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ

  • ਕੇਪਲਰ 444
  • ਚੋਂਡਰਲਜ਼
  • ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
  • ਇੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ
  • ਨਿਕੋਲਸ ਸਟੇਨੋ ਦੁਆਰਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁ principlesਲੇ ਸਿਧਾਂਤ
  • ਵਾਲਡਿਵੀਆ ਭੁਚਾਲ

Déjà ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿੱਪਣੀ