ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ. ਹਿਊਬਰਟ ਰੀਵਜ਼, ਜੋਏਲ ਡੀ ਰੋਸਨੇ, ਯਵੇਸ ਕੋਪੇਂਸ ਅਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਸਿਮੋਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਓਸਕਰ ਲੁਈਸ ਮੋਲੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ।

ਫਾਰਮੈਟ

"ਨਿਬੰਧ" ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਸਿਮੋਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖਗੋਲ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਿਊਬਰਟ ਰੀਵਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਏਲ ਡੀ ਰੋਸਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਯਵੇਸ ਕੋਪੇਨਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰੋਹੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1997 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਿਗਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ" ਹਾਂ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਪੱਤੀ Guido Tonelli ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ.

ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਵਜੋਂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫਰੇਡ ਹੋਇਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਥਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ

ਜੀਵਨ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ.

ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਲੋਬੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਿਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬੂਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਫੋਟੌਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਟੈਨਲੀ ਮਿਲਰ, 1952 ਵਿੱਚ XNUMX ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ (ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ-ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ!

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ

ਇਹ ਕਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਏਂਡਰਥਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਪਾਂਜ਼ੀ, ਗੋਰਿਲਾ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ ਦਾ ਢਹਿ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਕਿਨਾਰੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੁਕਸ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6.000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 4.000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾਨਿਕਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਂਦਰ, ਗੋਰਿਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਕਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਰਵਭੋਸ਼ੀ ਭੋਜਨ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਦਿ, ਸਭ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ. ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰ ਹੈ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਐਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਟਿਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ "ਅਸਮਰਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ" 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੁਦਰਤ ਜਟਿਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਟਿਲਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਨੋਟ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਭੇਦ
  • ਵਾਲਟੇਅਰ ਦੀ ਘੜੀ: ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ।
  • ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੀਬਨਿਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
  • ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ "ਇਰਾਦਾ" ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਪਰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ

ਹਯੂਬਰ ਰੀਵਜ਼

ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਜੋਏਲ ਡੀ ਰੋਸਨੇ

ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ

ਯਵੇਸ ਕਾਪੇਨਜ਼

ਪੈਲੀਓਨਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ

ਡੋਮਿਨਿਕ ਸਿਮੋਨੇਟ

ਪੱਤਰਕਾਰ

Déjà ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿੱਪਣੀ