ULouise Glück's Wild Iris

Le ncwadi, iris yasendle nguLouise Gluck, ndayithatha kwithala leencwadi kuba yayikwishelufu ebalaseleyo apho bashiya uluhlu lweencwadi. Ndiyithathe ndingamazi umbhali kwaye ndingazi ukuba uphumelele iBhaso likaNobel. Emva kokufunda kabini ndiyithandile kakhulu, nangona ukuyonwabela ngokwenene ndicinga ukuba kufuneka ndiyinike ngakumbi.

Uhlelo kunye nombhali (uLouise Glück)

Uhlelo lweelwimi ezimbini, olusoloko luxatyiswa, luvela kwiNgqokelela yePoetry Viewer Collection Poetry Viewer yompapashi. umbukeli wencwadi, kodwa ndiyakhumbula ukuba inamanqaku. Ngenguqulelo ka-Andrés Catalán.

ULouise Glück, imbongi eyazalelwa eNew York ngo-1943, wawongwa ngeBhaso leNobel loncwadi ngo-2020 kwaye iWild Iris kufanele ukuba ngowona msebenzi wakhe wobumbongi unebhongo. Wawongwa ngembasa lePulitzer leMbongo ngowe-1993.

Xa ndaqalisa ukuyifunda, yandikhumbuza iikota ezine ngu T.S. Eliot. Hayi ngenxa yesimbo semibongo, esingafaniyo. UGlück ucace ngakumbi, ucocekile kwaye ushwankathela ngakumbi kunoEliot onemibongo emide, ebambekayo kwaye entsonkothileyo. Kodwa izinto abazisebenzisayo ziyafana.

Ezo zitiya zohlobo lwesiNgesi. Ukubhekisela kwizityalo, umnyango wegadi kunye nezinye izinto ezininzi ezivela kwiiqoqo ezimbini zemibongo.

Ukuba uthanda imibongo jonga uphononongo lwethu lwe Ithaca waseCavafis.

Ubume bencwadi.

Ingqokelela yemibongo ibaliswa ngamagama ama-3 ababalisayo. Ngamanye amaxesha umntu uthetha nathi, kwabanye uThixo uthetha nathi kunye nabanye, kubonakala ngathi le ngxelo ivela kwizityalo kunye nezakhi zomyezo. Kwaye onke la mazwi ayasebenzisana omnye komnye. Izityalo zithetha ebantwini nakuThixo, abantu ngaphezu kwako konke noThixo, nangeminqweno yabo, iingxaki zabo kwaye uThixo, ngaphezu kwako konke, ukhalazela umntu.

Ukufundwa kwakhona kwengqokelela yemibongo kundenze ndabuya nengxelo yangaphakathi endingazange ndiyibone okokuqala. Incoko efihlakeleyo phakathi kwamazwi ababalisayo. Omnye weembongo zomntu uthetha nge-violets, kwaye inkondlo elandelayo malunga ne-violets, ukuthetha, umntu, ukunika umbono wabo wesityalo kwisifundo esithile.

Kwimibongo engama-53 ekule ncwadi, eyi-16 ibaliswa zizityalo, engama-23 ngabantu, yaye ili-14 ibaliswa nguThixo. Ndiye ndajonga ulandelelwano nganye nganye evelayo, ukuba ilandele ipateni, kodwa hayi. Azibonakali zilandela naluphi na ucwangco olucwangcisiweyo. Ngelishwa, ngendikonwabele ukufumanisa okunjalo.

Imibongo The Wild Iris

Ithetha ngemixholo ephindaphindwayo: uThixo, ukufa, ubulolo,...

Incwadi iqala ngombongo othi El iris Salvaje apho inyibiba, inyibiba, ithetha nathi kwaye icacisa ukuzalwa kwayo.

Es terrible sobrevivir
como una conciencia
enterrada en la tierra oscura

It is terrible to survive
as consciousness
buried in the dark earth

Ndiyithanda kakhulu imibongo apho ilizwi lombalisi linguThixo. Kuba imbonisa njengoThixo, onekratshi, ovelana nabantu, abangaqondiyo nantoni na, abangakwaziyo ukwenza nantoni na elungileyo. Balahlekelwe ngumphefumlo wabo.

KwiSivuno, uthetha ngokufa.

Me duele pensaros en pasado…

Ah, pequeñuelos, qué poco sutiles sois:
es ese al mismo tiempo el don y la tortura.

cuántas veces debo destruir mi propia creación
para enseñaros
que vuestro castigo es este:

con un solo gesto os entregué a la vez el tiempo y el paraíso.

It grieves me to think of you in the past–

Ah, little ones, how unsubtle you are:
it si at once the gift and the torment.

how many times must I destroy my own creation
to teach you
this is your punishment:

with one gesture I established you
in time and in paradise.


entre vosotros, entre toda vuestra especie, para que yo
pueda reconoceros, igual que el azul intenso
caracteriza a la escila silvestre, el blanco
a la violeta.

between you, among all your kind, for me
to know you, as deep blue
marks the wild scilla, white
the wood violet.


mientras juntas tus grandes manos,
a ti que con toda tu grandeza lo ignoras
todo de la naturaleza del alma,
que es la de no morir nunca: pobre dios tiste,
o nunca has tenido una
o no la perdiste nunca.

clasping your great hands,
in all your greatness knowing
nothing of the soul’s nature,
which is never to die: poor sad god,
either your never have one
or your necer lose one.

Ngomzuzu othile. Xa ufunda ngokukhululeka, imigca emibini itshintsha yonke intsingiselo yombongo. Bayondla ngobomi kunye nokucamngca okungalindelekanga. Umzekelo ocacileyo, ongayi kumangaliswa uthathwe ngaphandle komxholo ngulo:

¿o acaso la cuestión fue siempre
continuar sin ninguna señal?

Or was the point always
to continue without a sign?

Izibonelelo

  • Kule nto unxibelelwano Unokuphulaphula ngesiNgesi umbongo ovula umthamo uze unike incwadi isihloko sayo esithi, El iris Salvaje.

Shiya amazwana